แอร์ อิมิเน้น EMINENT

 แอร์ อีมีแนนท์ eminent  แบบติดผนัง ดีไซน์ทันสมัย ประหยัดไฟเบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ที่ยาวนานถึง 10 ปีเต็ม
MODELBTUประหยัดไฟาคาเดิมราคาโปรโมชั่น
WLG09/AC-G099,205513,90012,900
WLG12/AC-G1212,264515,50014,900
WLG18/WLG1818,841523,50021,900
WLG24/AC-G2424,997529,90027,900
 
EMINENT แบบตั้ง - แขวน รุ่น ประหยัดไฟ เบอร์ 5
รุ่น คอลย์ร้อน-คอยล์เย็นขนาดแอร์-btu.ประหยัดไฟระบบไฟระบบคอมเพสเซอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
AER-12L1 / EER-40413,1355/11.71220Rotarycall
AER-18L2 / EER-50418,9625/12.08220Rotarycall
AER-21L2 / EER-70420,4085/11.76220Rotarycall
AER-25L / EER-80225,6965/11.67220Rotarycall
AER-30L / EER-100230,3125/11.50220Rotarycall
AER-32N 1/ EER-105034,2125/11.20220Rotarycall
AER-32T / EER-1050T34,6215/11.13380Rotarycall
AER-36N1 / EER120236,8005/11.50220Rotarycall
AER-36T1 / EER-1202T36,8005/11.76380Rotarycall
AER-38N / EER130138,5695/11.20220Rotarycall
AER-38ST / EER1302T38,061
5/12.24380Scrollcall
AER-40 / EER-140040,9445/11.65220Scrollcall
AER-40T / EER-1400T40,1845/11.84380Scrollcall
คอนเดนซิ่งตั้งแต่รุ่น AR38 ขึ้นไป มี Hi - Low Pressure และมี 2 ใบพัด
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
รีโมทมีสาย (ไร้สายเพิ่มชุดละ 1,500 บาท )
 
EER ได้รับการออกแบบอย่‹างดี คำนึงถึงหลายองค์ประกอบ ทั้งด้Œานการติดตั้ง ทำได้Œทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนกับเพดาน ภายในวางระบบการทำงานของใบพัดที่ผ่‹านการสมดุลทางกลศาสตร์ ทำให้ไร้Œเสียงรบกวน ช่‹วยเพิ่มจำนวนมวลของอากาศให้Œมากขึ้น พร้อมทั้งหมุนเวียนอากาศให้Œกระจายวงกว้าง ด้Œวยระบบสวิงอัตโนมัติ (AUTOMATIC STEP CONTROL) กระจายลมได้Œไกล ทั่วถึงทุกมุมห้Œอง สำหรับรุ่‹นรีโมทไร้Œสาย
EER มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานไฟฟ้า และโปรแกรมหน่วงเวลา เพื่อปกป้‡องคอมเพรสเซอร์ ยืดอายุการทำงานให้Œยาวนานยิ่งขึ้น ทุกฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล จอแสดงผลแบบ LCD
ระบบหมุนเวียนอากาศเย็นสบายทั่วถึงทุกมุม ด้วยระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลง (VERTICAL SWING) และกระจายลมซ้Œาย-ขวา (HORIZONTAL ADJUST) เพื่อส่‹งความเย็นได้Œไกล ทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง
COATED BLUE FIN (ใหม่‹)เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดไฟ ด้วยคอยลชนิดพิเศษที่เคลือบสารเคมีสีฟ‡า HYDROPHILIC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้Œอน ช่‹วยลดการอับชื้นที่คอยล์ ลดการสึกกร่อนของฟิน ยืดอายุการใช้Œงาน
ความเย็นสบายผสานความเงียบไร้Œเสียงรบกวนด้วยระบบการทำงานของมอเตอร์พัดลมแบบ PSC ประสิทธิภาพการทำงานของใบพัดที่ผ่านสมดุลทางกลศาสตร์ สามารถปรับเร‹งความเย็นได้Œหลายระดับส่งผ่‹านแผ่นกรองอากาศ และด้วยตัวระบายความร้Œอนชนิดครีบ ทำให้Œคุณมั่นใจได้Œในความเย็นสบาย
NANO TECHNOLOGY ระบบฟอกอากาศ นาโนเทคโนโลยี (ELECTROSTATIC NANO CARBON FILTER) *สามารถดักจับควันพิษในอากาศ อาทิ อณูเล็กๆ ของฝุ่†น รา แบคทีเรีย ละอองเกสรดอกไม้Œ มีประสิทธิภาพสูงสุด* เป็šนอุปกรณ์เสริม (Option)
Powered by MakeWebEasy.com